Jornada técnica de especialización

Ferramentes per a la millora del control biològic i l'economia circular
3ª JORNADA INNOVACIÓ EN LA GESTIÓ DELS SISTEMES AGROECOLÒGICS. RESULTATS 2019


VALENCIA
Ciutat Administrativa 9 d'Octubre
C/Democràcia, 77.-Saló d'Actes-Edif. B
46018 VALENCIA (VALENCIA) . Telf. 961247117


27/02/2020programa


jueves 27/02/20

9:00 a 9:15 Presentació de la Jornada. Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.


9:15 a 9:45 La Transició ecològica en el camp. Reptes i oportunitats de l'emergència climàtica. Manuel González - Catedràtic Història Contemporània - Sevilla


9:45 a 11:30 Conveni: "Estratègies agroecològiques per al maneig de la biodiversitat e implementació de la transferència i demostració d'aquest tipus de models a l'agricultura ecològica valenciana" (UPV) - Estudi sobre l'existència de feromones i cairomones en la comunicació de la vespeta de l'ametller: Sandra Vacas - UPV - Seguiment i control de Delottococcus aberiae mitjançant feromona: Vicente Navarro - UPV - Estratègies agroecològiques per a la gestió de plagues en fruiters de produccció ecològica: Rosa Vercher - UPV - Maneig ecològic de plagues hortícoles. Control biològic per conservació: Rafael Laborda - UPV - Comportament i danys de la vespeta de l'ametller en la C.V.: Eugenia Rodrigo - UPV Presenta: Alfons Domínguez - SPEiT


11:30 a 12:00 Pausa Café


12:00 a 13:00 Conveni: "Investigació i experimentació en compostatge" (Universitat Miguel Hernández) - La calculadora com a ferramenta d'ajuda per al compostatge agrari: Raúl Moral - UMH - Característiques agronòmiques del producte final: Raúl Moral - UMH Presenta: Josep Roselló - SPEiT


13:00 a 13:30 Conveni: "Investigació en fermentació de residus orgànics" (Consell Agrari Municipal de Valencia) - Avaluació del compost de palla de l'arròs i subproductes agraris: Vicent Blay - Responsable tècnic del projecte Presenta: José Manuel Ferrer - SPEiT


13:30 a 13:45 Cloenda de la jornada. Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.información e inscripción: SPEiT . telf. 961247108 . speit_eco@gva.es