Jornada técnica de especialización

Influència de la biodiversitat en sanitat de fruticultura i citricultura ecològica.
L`ús de les cobertes vegetals i de l`enriquiment en biodiversitat amb espècies mediterrànies en zones com les bardisses, és una pràctica recomanada en l`agricultura ecològica, produint múltiples beneficis a nivells físic, químic i biològic: la disminució dels riscos d`erosió, el manteniment de fertilitat del sòl, a través de les aportacions de matèria orgànica o nutriens i l`afavoriment de l`estructura del terreny, la retenció de la humitat i la millora en la gestió hídrica, el refugi de fauna que suposa un control biològic natural més eficaç, la millora paisatgística i d`imatge comercial,etc. a més, l`impacte del canvi climàtic als ecosistemes mediterranis li dona un valor més alt encara, degut a la captació de C02 i la mitigació que poden produir estes espècies amb la seua acumulació de biomassa a l`ecosistema.


CARCAIXENT
EEA Carcaixent
Ptda. Barranquet, s/n
46740 CARCAIXENT (VALENCIA) . Telf. 962469869/60


21/12/2017programa


jueves 21/12/17

9:00 a 9:10 Presentación de la jornada. José Ant. Rico (President CAECV) Isabel Roselló (Dra. EEA Carcaixent)


9:10 a 9:30 Benefici de les espècies silvestres mediterrànies als ecosistemes agrícoles. Alfons Domínguez (Servei de Producció Vegetal, innovació i tecnología).


9:30 a 10:00 Benefici de cobertas vegetals i tanques sobre els insectes depredadors de plagues. Experiències de la UPV i STT. Dra Rosa Vercher (Universitat Poltècnica de València)


10:00 a 10:30 Control biològic i cobertes vegetals en cítrics. experiències de L`IVIA Dr Alejandro Tena (Institut Valencià d`Investigacions Agràries).


10:30 a 11:00 Efectes del paisatge i la biodiversitat vegetal sobre el control biológic en els conreus mediterranis i les àrees verdes urbanes. Rafael Laborda ( Universitat Politécnica de València).


11:00 a 11:15 Pausa .


11:15 a 11:45 Ús de plantes com a font de nèctar en camp i hivernacle. Aplicacions per al control de plagues. Juan soribas (ECOBIO-Université de Rennes1, institut Agroforestal del Mediterrani-UPV).


11:45 a 12:15 La importància de les cobertes vegetals en les ajudes de la PAC. Enrique Culla (Consellería Agricultura, Servei de Pagaments Directes i Solicitud Única).


12:15 a 13:30 Taula rodona: Experiències pràctiques de l`aplicació de biodiversitat en control biològic. Ana Olmedo. Assesora fitosanitària. Juan Martínez. Bodegas Enguera. Jordi Domingo. Fundació Global Nature. Isabel Montávez. Intersemillas.


13:30 a 14:00 Visita parcel.les de producció ecològica de l`Estació Experimental Agrària de Carcaixent. .


14:00 a 14:00 Cloenda jornades. M.T. Cháfer Nácher (D.G. Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, CAMACCDR).información e inscripción: EEA Carcaixent . telf. 962469860 . esexag_carcaixent@gva.es