Jornada técnica de especialización

Biodiversitat i sostenibilitat dels citrics:cobertes vegetals i bardisses
esta jornada inclou visita colecció varietats i patrons de la Estació Experimental Agraria de Carcaixent


CARCAIXENT
Ajuntament alqueries Niño Perdido. Lloc de eixida
Ajuntament Alqueries Niño Perdido- Tº 964592000
46740 CARCAIXENT (VALENCIA) . Telf. 964336620


29/11/2017programa


miércoles 29/11/17

8:00 a 9:30 Eixida Autobús Ajuntament Alqueríes Niño Perdido. .


9:30 a 11:30 L`importancia de les cobertes i bardisses en la sostenibilitat dels Cítrics. Alfons Dominguez. Técnic del Servei de Producció Ecològica - STT.


11:30 a 11:30 Visita a la colecció de varietats i patrons de la Estació Experimental Agraria de Carcaixent. Alfred Rubio (Técnic del Servei de Produció Ecològica - STT.)información e inscripción: EEA Vila-Real . telf. 964336620 . esexag_vilareal@gva.es