Curso técnico de especialización

ABONAMENTS ORGÀNICS I COMPOSTATGE. FERTILITZACIÓ EN CITRICULTURA ECOLÒGICA .
.


VILA-REAL
EEA VILA-REAL
crt ONDA-VILA-REAL CV20 KM3
12540 VILA-REAL (CASTELLON) . Telf. 964336622


Del 05/06/2018 al 07/06/2018programa


martes 05/06/18

18:00 a 21:00 EL SÒL COM A ESSER VIU. LA IMPORTÀNCIA DE LES PROPIETATS FÍSIQUES I BIOLÒGIQUES DELS SÒLS FERNANDO POMARES investigador jubilat del IVIA


miércoles 06/06/18

18:00 a 21:00 EL COMPOST Y LA FERTILITAT DEL SÒL FERNANDO AMOROS servei de Producció ecològica


jueves 07/06/18

18:00 a 21:00 LA FERTILITZACIÓ EN CITRICS ECOLÒGICS. CAS PRÀCTIC ALFRED RUBIO servei de Producció ecològicainformación e inscripción: EEA Vila-Real . telf. 964336620 . esexag_vilareal@gva.es