Curso técnico de especialización

Jardineria ecològica i sostenible.
La jardinería ecològica, entesa com l`adaptació de les técniques utilitzades per a la gestió i manteniment dels nostres jardins d`una forma sostenible, és una demanda de la ciutadania en general i de molts municipis en particular.Donat interés per disminuir l`impacte ambiental o sobre la salut amb l`ús dels fitosanitaris ó fertilitzants, així com gestionar de la millor forma possible les restes de les matèries orgàniques o l`aigua, en el present curs s`esplicarà com es pot aplicar el Reglament UE 834/07. de l`agricultura ecològica a la jardineria (encara que no siga d`aplicaciò directa), així com de diferents formes de gestió,manteniment i disseny en l`entorn de la jardineria pública i al clima mediterrani. El curs és gratuït i està homologat per facilitar la formació requerida per l`organisme de control i certificació (CAE-CV), té una durada de 12 hores i l`assistència a la totalitat donarà dret a l`obtenciò del corresponent certificat.


CANALS
CA DON JOSÉ
C/ Diputació, 1
46650 CANALS (VALENCIA) . Telf. 672053699


Del 16/04/2018 al 23/04/2018programa


lunes 16/04/18

9:00 a 10:30 La jardineria ecològica dins del I PVPE. L `agroecosistema dins del jardí ecològic. Productes naturals per a sanitat permesos en AE. Alfons Domínguez - SPEIT


11:00 a 11:30 Bases de la jardinería ecològica a l`entorn mediterrani Alberto Llopis - EFA La Malvasia.


dimarts 17/04/18

9:00 a 10:30 Normativa legal en jardineria ecològica. Rosa garcía - CAE-CV


10:30 a 12:00 Poda sostenible Enrique Conde - Enginyer Agrònom.


dimecres 18/04/18

9:30 a 11:00 Compostatge i tancament del cicle de la MO als municipis. Projecte Agrocomposta. Raul Moral - UMH


11:00 a 12:30 Gestió de l`aigua de jardineria. Andreu Roman - ITA


dijous 19/04/18

9:00 a 10:30 Gestió i manteniment de la jardineria mediterrània. Pablo Valverde - ITA Ajuntament València.


10:30 a 12:00 Fertilitat ecològica . Aplicaciò als jardins Fernando Amorós - EEA Carcaixent


dilluns 23/04/18

9:00 a 12:00 Gestió ecològica de plagues a la jardineria mediterrània. Rafael Laborda - UPVinformación e inscripción: EEA Carcaixent . telf. 962469860 . esexag_carcaixent@gva.es