Curso técnico de especialización

Introducció a L' agricultura ecològica.
La producció ecològica és un sector de gran qualitat que presenta un increment, tant en supérficie com amb un nombre d'operadors que treballen en aquest model, i una major demanda d'aquests productes per part del consumidors. En aquest curs s'explica la normativa europea d'Agricultura Ecològica, els aspectes tècnics bàsics perquè els productors agrícoles puguen iniciar-se en el cultiu. Entre altres temes, es desenvoluparan les tècniques de fertilitat orgànica, els principals indicadors de la vitalitat del sistema o els problemes sanitaris y les seves solucions ecològiques. A més, se repassarà el I Pla Valencià de Producciò Ecològica (PVPE), a partir del qual s'estan executant les accions i les Ordres necessàries per a la millora del sector. Aquest curs es gratuït i consta de 15 hores..


GENOVÉS
SALÓ DE PLENS - AJUNTAMENT
Plz. de la Inmaculada, 3
46894 GENOVÉS (VALENCIA) . Telf. 962229166


Del 05/03/2018 al 09/03/2018programa


lunes 05/03/18

18:00 a 19:30 Introducció a l' agricultura ecològica. Normativa. Antonio Fresneda Colomer - CAE-cv


19:30 a 21:00 Experiències a l'agricultura ecològica. Normativa. Domingo García Català - Productor AE


dimarts 06/03/18

18:00 a 21:00 Sanitat en cultiu ecològic. Plagues i malalties. Alfred Rubio Serra-EEA Carcaixent


dimecres 07/03/18

18:00 a 21:00 Diversitat agrària I. Bardisses. control d' adventicies. Alfons Dominguez Gento - SPEIT


dijous 08/03/18

18:00 a 21:00 Diversitat agràriaII. Associacions . La importància de les llavors Josep Roselló Oltra - EEA Carcaixent


divendres 09/03/18

18:00 a 21:00 Fertilitat de la terra. Fertilitzants autorizats. Compostatge. Fernando Amorós Ortega - EEA Carcaixent.información e inscripción: EEA Carcaixent . telf. 962469860 . esexag_carcaixent@gva.es