Curso técnico de especialización

Apicultura. COMPLETO .
"L'apicultura és una activitat agrària que té dos clares vessants, una mitjà ambiental i una altra econòmica. D'una part, l'apicultura contribuïx clarament a una protecció del medi ambient i a una potenciació de la biodiversitat, donada la seua funció pol·linitzadora d'espècies vegetals. D'una altra, en una font d'ingressos i suposa una via per a la incorporació de jóvens en el sector agrari. En este curs veurem la morfologia de les abelles, tipus de ruscos, les pràctiques culturals, els productes del rusc, etc. El curs consta de 9 h. es gratuït i l'assistència dóna dret a l'obtenció del corresponent certificat."


TUÉJAR
Mancomunidad Alto Turia
CV-35, km 73-5
46177 TUÉJAR (VALENCIA) . Telf. 961635221


Del 20/02/2018 al 22/02/2018programa


martes 20/02/18

18:00 a 21:00 Los habitantes de la colonia. Morfología y ciclos vitales de obreras. Reina y Zanganos. La colmena:sus tipos y diferencias. Carlos Muñoz - Apicultor


miércoles 21/02/18

18:00 a 21:00 Buenas prácticas en apicultura. Manejo anual de la colmena. Repropucción, división de la colonia. Norma de calidad de la miel. Carlos Muñoz - Apicultor


jueves 22/02/18

18:00 a 21:00 Productos de la colmena. principales patolgías apícolas y su tratamiento. Normativa apícola. introducción a la apicultura ecológica. Carlos Muñoz - Apicultorinformación e inscripción: EEA Carcaixent . telf. 962469864 . esexag_carcaixent@gva.es