Curso técnico de especialización

Curs Introducció a l`apicultura
"L'apicultura és una activitat agrària que té dos clares vessants, una mitjà ambiental i una altra econòmica. D'una part, l'apicultura contribuïx clarament a una protecció del medi ambient i a una potenciació de la biodiversitat, donada la seua funció pol·linitzadora d'espècies vegetals. D'una altra, en una font d'ingressos i suposa una via per a la incorporació de jóvens en el sector agrari. En este curs veurem la morfologia de les abelles, tipus de ruscos, les pràctiques culturals, els productes del rusc, etc. El curs consta de 10 h. es gratuït i l'assistència dóna dret a l'obtenció del corresponent certificat."


CARLET
La Unió de Llauradors i Ramaders
C/ Nostra Señora de l`Assumpció, 98
46240 CARLET (VALENCIA) . Telf. 963530036


Del 23/11/2017 al 24/11/2017programa


jueves 23/11/17

10:00 a 14:00 "Introducció a l'apicultura . Els habitants de la colònia. Morfologia i cicles vitals d'obreres,reina i ganduls. El rusc: els seus tipus i diferències. Bones pràctiques en apicultura. Maneig anual del rusc. Reproducció - divisió de la colònia." Carlos Muñoz - apicultor


16:00 a 18:00 Normes de qualitat de la mel. Productes del rusc. Principals patologíes apícoles i el seu tractament. Carlos Muñoz - apicultor


divendres 24/11/17

10:00 a 14:00 La pol. linització i la biodiversitat natural i cultivada. Normativa apícola Carlos Nuñez - apicultorinformación e inscripción: EEA Carcaixent . telf. 962469860 . esexag_carcaixent@gva.es