Curso técnico de especialización

Dinamització Agroecològica
L`Objetiu general del curs és que les persones participans es familiaritzen amb els conceptes clau de la dinamització Local Agroecològica, i que coneguen i posen en pràctica algunes de les principals tècniques participatives que s`utilitzen per tal de promoure la transició agroecològica en l`àmbit local i regional. el curs constarà de 4 sessions de 4 h. l`assistència a la totalitat de les classes dona dret al certificat.


VALENCIA
EDIFICI DE TABACALERA
C/ D`Amadeu de Savoia, 11
46010 VALENCIA (VALENCIA) . Telf. 963517692


Del 02/10/2017 al 05/10/2017programa


lunes 02/10/17

16:00 a 21:00 Introducció als conceptes d`Agroecologia, Sobirania Alimentària, Transiciò Agroecològica i Dinamització Local Agroecològica. Metodologies paticipatives per a la transició Agroecològica: Bingo agroecológic i Peixera. Guillem Tendero (Associació Arran de Terra).


martes 03/10/17

16:00 a 21:00 Treball de camp:visit. a dos projec. de Produc. A. ecolôg. de la zona de Val.Metod. Particip. per a Transició Agroecól.:Diagrama de fluxes i Sociograma. Guillem Tendero (Associació Arran de Terra).


miércoles 04/10/17

16:00 a 21:00 Les fases d`un procés de Dinamització Local Agroecològica. Medologíes participatives per a la transició Agroecològica: Mapa d`usos i Línea del temps. Guillem Tendero (associació Arran de Terra).


jueves 05/10/17

16:00 a 21:00 Les aptituds del dinamitzador/a agroecològica. Metodologies participatives per a la Transició Agroecològica: disseny i facilitació de sessions de treball participatives. Guillem Tendero (Associació Arran de Terra).información e inscripción: EEA Carcaixent . telf. 962469860 . esexag_carcaixent@gva.es