Curso técnico de especialización

OBRADORS PER A ELABORATS ALIMENTARIS ARTESANS.
Es tracta d'un curs introductori en el qual s'abordaran tots els aspectes bàsics a tenir en compte a l'hora d'engegar una xicoteta empresa de transformació agroalimentària. S'informarà de les necessitats legals i técniques per emprende l'elaboració de productes alimentaris artesanalment, en les modalitats d'obrador individual o col.lectiu. Dirigit a persones interessades a iniciar una activitat d'elaboración, així com aquelles persones dedicades a la dinamització local-rural a ADL, càrrec polítics.


POTRÍES
CASA DE LA CULTURA.
C/ Jaume I nº 59.
46721 POTRÍES (VALENCIA) . Telf. 650966072


Del 21/10/2017 al 21/10/2017programa


sábado 21/10/17

9:00 a 9:30 Presentació i introducció al curs. MARTA FELIU - Experta transformats agroalimentaris.


9:30 a 11:00 Seguretat Alimentària: Normativa vigent i aspectes tècnics. Requisits generals. MARTA FELIU - Experta transformats agroalimentaris.


11:30 a 13:00 APPCC. Sistema d'Ànalisi de Perills i Punts de Control Crítics. Pla d'Autocontrol. Flexibilitat i Exepcions. Traçabilitat. Validació de pràctiques alternatives. MARTA FELIU. Experta tranformats agroalimentaris.


13:30 a 15:00 Pràctica sobre fitxes, documents i registres reals d'un Pla d'Autocontrol. Cloenda del curs. MARTA FELIU. Experta transformats agroalimentaris.información e inscripción: EEA Carcaixent . telf. 96/2469864 . esexag_carcaixent@gva.es