Curso técnico de especialización

ALTERNATIVES AL CULTIU CONVENCIONAL DE CÍTRICS - A. E. APLAZADO NOVIEMBRE
Per tots és conseguda la greu crisi que pateix una bona part del sector ciitrícola valencià. és per això que resulta més necessari que mai innovar. El cultiu dels alvocats, entre d'altres, és un dels que està donant millors resultats en quant a rendibilitat econòmica, tot i que les exigències climatològiques són un factor limitant a l'hora d'establir el seu conreu. La citricultura ecològica es un sector de qualitat, que presenta un increment important tant en superficie com en nombre d'operadors que treballen en aquest model productiu, així com una major demanda d'aquests productes. El present curs constarà de dues jornades, la primera en què es tractarà el conreu de l'alvocat, amb les seues peculiaritats, i una segona jornada que versarà sobre citricultura ecològica i les possibilitats de trànsit desde l'agricultura convencional.


XERACO
SALÓ DE PLENARIS DE L'AJUNTAMENT.
Plza. Església nº 3
46770 XERACO (VALENCIA) . Telf. 662649913


Del 20/09/2017 al 21/09/2017programa


miércoles 20/09/17

18:00 a 21:00 El conreu de l'alvocat. Plagues i malalties. Possibilitats de maneig ecològic. Julio Climent - S.T.T. - Cosellería d'Agricultura, M.A.C.C. i D.R.


dijous 21/09/17

18:00 a 21:00 Cìtricultura ecològica. El control de les plagues en els cítrics ecològics. Fertilització. Patrons i varietats. Alfred Rubio - S.T.T./SPEIT - Consellería d'Agricultura, M.A.C.C. i D.R.información e inscripción: EEA Carcaixent - Ajuntament de Xeraco. . telf. 96/2469860 . esexag_carcaixent@gva.es