Curso técnico de especialización

INTRODUCCIÓ A L'AGRICULTURA ECOLÒGICA.
La producció ecològica és un sector de gran qualitat que presenta un increment, tant en superficie com amb un nombre d'operadors que treballen en aquest model, i una major demanda d'aquests productes per part del consumidors. En aquest curs s'explica la normativa europea d'Agricultura Ecològica, els aspectes tècnics bàsics perquè els productors agrícoles puguen iniciar-se en el cultiu. Entre altres temes, es desenvoluparan les tècniques de fertilitat orgànica, els principals indicadors de la vitalitat del sistema o els problemes sanitaris y les seves solucions ecològiques. A més, se repassarà el I Pla Valencià de Producciò Ecològica (PVPE), a partir del qual s'estan executant les accions i les Ordres necessàries per a la millora del sector. Aquest curs es gratuït i consta de 15 hores, l'assitència a la totalitat dòna dret a l'obtenció del corresponent certificat.


PALMA DE GANDÍA
BIBLIOTECA - CASA DE LA CULTURA.
Avda. Constitució, 100
46724 PALMA DE GANDÍA (VALENCIA) . Telf. 96/2864661


Del 18/09/2017 al 22/09/2017programa


lunes 18/09/17

18:00 a 19:30 Introducció a l'agricultura ecològica. Sostenibilitat del cultiu. I PVPE. Alfons Domínguez. SPEIT - E.E.A. Carcaixent.


19:30 a 21:00 Disseny de sistemes agroecològics. Bardisses i adventícies. Alfons Domínguez. SPEIT . E.E.A. Carcaixent.


dimarts 19/09/17

18:00 a 21:00 Fertilitat de la terra. Fertilitzants autorizats. Compostatge. Fernando Amorós. S.T.T. - E.E.A. Carcaixent.


dimecres 20/09/17

18:00 a 21:00 Sanitat en cultiu ecològic. Alfred Rubio. S.T.T. - E.E.A. Carcaixent.


dijous 21/09/17

18:00 a 19:30 Certificació i control en AE. Normativa. Vicent Bernia - Técnic CAE - CV.


19:30 a 21:00 Experiències locals en A.E. Producció i comercialitzaciò. Jordi Frances. Agricultor expert de la comarca.


divendres 22/09/17

18:00 a 20:00 Rotacions i associacions de cultius. La importància de les llavors. El Pla Valencià de la diversitat. Josep Rosellò. SPEIT - E.E.A. Carcaixent.


20:00 a 21:00 Conclusions i orientaciò de projectes. Ajudes. Josep Roselló. SPEIT - E.E.A. Carcaixent.información e inscripción: EEA Carcaixent - Ajuntament de Palma de Gandía. . telf. 96/2469860 . esexag_carcaixent@gva.es