Curso técnico de especialización

Jornades d'actualització en reg localitzat i digitalització
CAR2023-21


CARCAIXENT
Estació Experimental Agrària
Ptda.Barranquet, s/n
46740 CARCAIXENT (VALENCIA) . Telf. 962469860


Del 25/04/2023 al 27/04/2023programa


dimarts 25/04/23

16:00 a 17:30 Agronomia del reg localitzat. Fonaments. Aigua en la planta i el continu sòl-planta-atmosfera.Mecanisme d'absorció d'aigua per a la planta. Eduardo Badal - Tècnic del Servei de Tecnologia del Reg - IVIA


17:30 a 19:00 Determinació de necessitats de reg dels cultius.Les estacions metereològiques de la xarxa SIAR. Metodologia FAO per al càlcul. Eines per al càlcul de dosi de reg. Eduardo Badal - Tècnic del S.T.R- IVIA


dimecres 26/04/23

16:00 a 17:30 Digitalització aplicada al reg agrícola. Sensors d'humitat del sòl. Sensors de planta. Teledetecció. Amparo Martinez - Tècnica del Servei de Tecnologia del Reg - IVIA


17:30 a 19:00 Estratègies per a la millora de l'eficiència de reg. Reg subterrani. Encoixinat. Malles d'ombreig. Amparo Martínez - Tècnica del S.T.R. - IVIA


dijous 27/04/23

16:00 a 17:30 Reg en situacions de disponibilitat de recurs en quantitat i qualitat. Reg deficitari controltat (RDC). Reg amb aigües salines, amb aigües alternatives (dessaladores o EDAR). Luis Bonet - Cap del Servei de Tecnologia del Reg - IVIA


17:30 a 19:00 Disseny i manteniment d'instal·lacions de reg. Components d'una instal·lació de reg. Disseny agronòmic. Manteniment. Luis Bonet - Cap del S.T.R. - IVIAinformación e inscripción: EEA Carcaixent . telf. 962469860 . esexag_carcaixent@gva.es