Curso técnico de especialización

Jornades d'actualització de reg localitzat i digitalització Inscripció formulari de Llutxe
LLU2023-01.


LLUTXENT
Estació Experimental Agrària
C/ Fra Tomàs Canet "Tomaset", s/n
46838 LLUTXENT (VALENCIA) . Telf. 962249992


Del 27/03/2023 al 30/03/2023programa


dilluns 27/03/23

16:00 a 17:30 Agronomia del reg localitzat. Fonaments. Aigua en la planta i el continu sòl-planta-atmosfera. Dinàmica de l'aigua en el sòl. Mecanismes d'absorció d'aigua per la planta. Característiques del reg localitzat. Amparo Martínez. Tècnica del Servei de Tecnologia del Reg-IVIA


17:30 a 19:00 Determinació de necessitats de reg els cultius. Les estacions meteorològiques de la xarxa SIAR. Metodologia FAO per al càlcul de necessitats de reg. Eines per al càlcul de dosi de reg. Amparo Martínez. Tècnica del Servei de Tecnologia del Reg-IVIA


dimarts 28/03/23

16:00 a 17:30 Digitalització aplicada al reg agrícola. Sensors d'humitat del sòl. Sensors de planta. Teledetecció. Amparo Martínez. Tècnica del Servei de Tecnologia del Reg-IVIA


17:30 a 19:00 Estratègies per a la millora de l'eficiència de reg. Reg subterrani. Encoixinat. Malles d'ombreig. Amparo Martínez. Tècnica del Servei de Tecnologia del Reg-IVIA


dimecres 29/03/23

16:00 a 17:30 Reg en situacions de disponibilitat de recurs en quantitat i qualitat. Reg deficitari controlat (RDC). Reg amb aigües salines. Reg amb aigües alternatives (dessaladores o EDAR). Luis Bonet. Cap del Servei de Tecnologia del Reg-IVIA


17:30 a 19:00 Disseny i manteniment d'instal·lacions de reg. Components d'una instal·lació de reg. Disseny agronòmic. Manteniment. Luis Bonet. Cap del Servei de Tecnologia del Reg-IVIA


dijous 30/03/23

15:30 a 18:30 Reg amb fotovoltaiques. Disminució del cost de l'aigua per a reg mitjançant instal·lacions solars fotovoltaiques per a bombeig solar. Pressupost instal·lació en parcel·la d'aprox. 1 ha. Visita a instal·lació fotovoltaica. Bernat Sanjuan. Responsable de COARVAL RIEGOSinformación e inscripción: EEA Llutxent . telf. 962249992 . esexag_llutxent@gva.es